Oferujemy następujące usługi socjalne:
- dom dla seniorów od 60. roku życia
- miejsca odciążeniowe od 27. roku życia


Nasze cele to wspieranie naszych pensjonariuszy w życiu codziennym z uwzględnieniem ich możliwości i sprawności,stwarzanie warunków pozwalających podtrzymać dawne przyzwyczajenia i nawyki pensjonariuszy,zapewnienie pensjonariuszom komfortowego życia, odpowiadającego ich potrzebom i życzeniom.


NASZE MOTTO:
pomoc - w życiu codziennym z uwzględnieniem możliwości i sprawności każdego pensjonariusza;
godność – pracownicy przestrzegają postanowień Karty Podstawowych Praw i Swobód, dbają o zachowanie prywatności pensjonariuszy i chronią ich interesy;
szacunek – w najwyższym stopniu respektujemy potrzeby i wolę pensjonariuszy, zwracamy się do nich zgodnie z ich życzeniem, respektujemy potrzeby i przyzwyczajenia podopiecznych, np. używanie gwary, wspieramy mieszkańcówwe wzajemnej komunikacji, wzmacniającej stosunki pomiędzy nimi, przy podejmowaniu ważnych decyzji oraz w szczególnych sytuacjach pensjonariuszowi może towarzyszyć osoba, do której ma zaufanie, a w przypadku wystąpienia osobistego asystenta, pensjonariusz sam decyduje kiedy, gdzie i w jakim stopniu będzie korzystać z jego pomocy;
samodzielność – pracownicy w najwyższym stopniu wspierają samodzielność każdego podopiecznego; ze względu na potrzebę aktywizacji pensjonariuszy, osobisty asystent pełni funkcję wspierającą, co oznacza, że pensjonariusz, poprzez swoje decyzje i ustalenia, bierze udział w czynnościach, które powinny być wykonane;
fachowość – w celu poprawy jakości oferowanej opieki, personel systematycznie kształci się oraz uczestniczy w licznych szkoleniachi wykładach;
współpraca i jednolite podejście – wszyscy pracownicy mają świadomość potrzeby pracy w zespole.